Inovativni privatni poslovni sistem u BiH

 

Inovativni privatni poslovni sistem u Bosni i Hercegovini i primjer kreativnog uslužnog poslovanja.

ABS GRUPA je inovativni privatni poslovni sistem u Bosni i Hercegovini i kao takva svojim djelovanjem snažno utiče na razvoj i podizanje kvaliteta uslužnih djelatnosti bh. ekonomije i društva. Naše inicijalno poslovanje je krenulo od pružanja asistentskih usluga i razvoja internet portala namjenjenog poboljšanju medicinskih i farmaceutskih usluga.
 
Zahtjevi modernog tržišta usmjerili su brzi razvoj ABS GRUPA-e i u oblasti advetisinga i produkcijskih usluga. Kao odgovor na to ABS nudi full marketing usluge, usluge produkcije, te kreativnog poslovnog savjetovanja. Pored toga, prisutna je i u oblastima informacionih tehnologija, razvoja softwera, novih medija i digitalnih komunikacijskih rješenja. Stalni rad sa kadrovima i inovativne ideje su naš ključ za učvršćivanje pozicije na tržištu Bosne i Hercegovine. Danas grupacija broji 3 kompanije koje su pod jednom krošnjom, vođene jednim sistemom upravljanja kvalitetom i jednim brendom – ABS. Svojim pristupom ABS GRUPA sve više postaje pokretačka snaga bh. društva te služi kao svijetao primjer kreativnog uslužnog poslovanja.