Partnerstvo sa APRIL international

partnerstvoApril

ABS Grupa je potpisala Ugovor o partnerstvu sa svjetskom asistenstkom kućom APRIL international (Paris), čime je ABS Assistance proširila usluge svojim korisnicima na svih 5 kontinenata.