Marketing

absadversitingAdvertising je forma komunikacije kojom se vrši uticaj na pojedince kako bi kupili proizvod ili uslugu određenog brand-a. Koristi se u svrhu promocije ideja. Većinom prenosi poruku koja uključuje naziv proizvoda ili usluge, kao i potencijalnu korist koju potrošač dobija kupovinom

Advertising je forma komunikacije kojom se vrši uticaj na pojedince kako bi kupili proizvod ili uslugu određenog brand-a. Koristi se u svrhu promocije ideja. Većinom prenosi poruku koja uključuje naziv proizvoda ili usluge, kao i potencijalnu korist koju potrošač dobija kupovinom